Ga naar de inhoud

Uitgelicht

Vergaderhamer raadsvergadering

Raadsvergadering 14 december

De eerstvolgende raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 14 december.

Verwijderen graven

De gemeente verwijdert graven en gedenktekens waarvan de rechten zijn verlopen of het onderhoud te wensen over laat.

Zonneakker

Zonneakkers

Denk en praat met ons mee over de mogelijkheden van grootschalige zonneakkers.

Toekomst zwembaden

Zwembaden De Leewal en De Buiner Streng gaan verder in één zelfstandige organisatie.

Windmolen

Windpark

Een deel van het Veenkoloniaal gebied is aangewezen voor de realisatie van windenergieprojecten.

Kinderen

Webwinkel Meedoen

Een steuntje in de rug voor inwoners met een laag inkomen en weinig vermogen.

Maak een afspraak

Een bezoek aan onze balie gaat op afspraak. Zo bent u snel aan de beurt en wordt u goed geholpen.

Doe een melding

Schade aan weg, lantaarnpaal, riool of groen? Afval niet opgehaald of last van zwerfvuil of plaagdieren?